TRISS - S. MARCINIAK SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego

Celem projektu jest ułatwienie stabilizacji funkcjonowania przedsiębiorców w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia
COVID-19

Dofinansowanie projektu z UE: 46 247,23 zł

Firma TRISS – S. Marciniak Spółka Jawna otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu wzorniczego mobilnych stanowisk pracy, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi - będącego jednocześnie odpowiedzią na wymagania powstałe w wyniku wprowadzonych obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19.”

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do oferty rozwiązania umożliwiającego objęcie wsparciem osób z niepełnosprawnościami ruchowymi poprzez stworzenie mobilnego stanowiska pracy, które pozytywnie wpłynie na jakość ich pracy.

Projekt wspófinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców dostępność plus.

Wartość projektu ogółem wynosi: 1 099 005.00 PLN Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi: 494 605.00 PLN

Promocja usług i produktów firmy Triss S. - Marciniak na rynkach zagranicznych

Do głównego celu projektu należy promocja usług i produktów wnioskodawcy w zakresie projektowania i wytwarzania mebli designerskich. Udział w najważniejszych targach na zagranicznej scenie branży meblarskiej pozwoli wnioskodawcy nie tylko na zwiększenie sprzedaży eksportowej, ale również polepszenie rozpoznawalności marki. Realizacja projektu pozwoli firmie na poszerzenie rynków zbytu, co w perspektywie oznacza lepszą stabilność finansową przedsiębiorstwa, większe przychody i zatrudnienie.

Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki i regionu

Działanie 1.5 Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP

Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych – projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu ogółem wynosi 354 794,00 zł brutto. Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 187 492,50 zł.

TRISS - S. MARCINIAK SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego

Celem projektu jest ułatwienie stabilizacji funkcjonowania przedsiębiorców
w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19

Dofinansowanie projektu z UE: 46 247,23 zł

Firma TRISS – S. Marciniak Spółka Jawna otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu wzorniczego mobilnych stanowisk pracy, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi - będącego jednocześnie odpowiedzią na wymagania powstałe w wyniku wprowadzonych obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19.”

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do oferty rozwiązania umożliwiającego objęcie wsparciem osób z niepełnosprawnościami ruchowymi poprzez stworzenie mobilnego stanowiska pracy, które pozytywnie wpłynie na jakość ich pracy.

Projekt wspófinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców dostępność plus.

Wartość projektu ogółem wynosi: 1 099 005.00 PLN Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi: 494 605.00 PLN

Promocja usług i produktów firmy Triss S. - Marciniak na rynkach zagranicznych

Do głównego celu projektu należy promocja usług i produktów wnioskodawcy w zakresie projektowania i wytwarzania mebli designerskich. Udział w najważniejszych targach na zagranicznej scenie branży meblarskiej pozwoli wnioskodawcy nie tylko na zwiększenie sprzedaży eksportowej, ale również polepszenie rozpoznawalności marki. Realizacja projektu pozwoli firmie na poszerzenie rynków zbytu, co w perspektywie oznacza lepszą stabilność finansową przedsiębiorstwa, większe przychody i zatrudnienie.

Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki i regionu

Działanie 1.5 Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP

Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych – projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu ogółem wynosi 354 794,00 zł brutto. Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 187 492,50 zł.

Tworzymy przestrzeń dla Twojego biznesu

Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Wydział Gospodarczy KRS 0000112690
Kapitał zakładowy 990.848 PLN

REGON: 091286511 | NIP: 554-10-50-354

Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Wydział Gospodarczy KRS 0000112690
Kapitał zakładowy 990.848 PLN

REGON: 091286511 | NIP: 554-10-50-354

Tworzymy przestrzeń dla Twojego biznesu