Oferty

2021-06-01

W wyniku postępowania ofertowego w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: “Opracowanie projektu wzorniczego biurka z przegrodą chroniącą przed COVID oraz zapewniającą prawidłową komunikację.” wyłoniony został podmiot, który tę usługę będzie realizował. Jest to Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz. Więcej szczegółów w poniższych dokumentach:

Protokół z postępowania ofertowego wraz z oświadczeniem o braku powiązań

2021-05-21

Dotyczy wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Opracowanie projektu wzorniczego biurka z przegrodą chroniącą przed COVID oraz zapewniającą prawidłową komunikację.”

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: “Opracowanie projektu wzorniczego biurka z przegrodą chroniącą przed COVID oraz zapewniającą prawidłową komunikację” Szczegóły w załączniku.

Zadzwoń do Nas