Oferty

2021-06-01

W wyniku postępowania ofertowego w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: “Opracowanie projektu wzorniczego biurka z przegrodą chroniącą przed COVID oraz zapewniającą prawidłową komunikację.” wyłoniony został podmiot, który tę usługę będzie realizował. Jest to Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz. Więcej szczegółów w poniższych dokumentach:

Protokół z postępowania ofertowego wraz z oświadczeniem o braku powiązań

2021-05-21

Dotyczy wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Opracowanie projektu wzorniczego biurka z przegrodą chroniącą przed COVID oraz zapewniającą prawidłową komunikację.”

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Opracowanie projektu wzorniczego biurka z przegrodą chroniącą przed COVID oraz zapewniającą prawidłową komunikację” Szczegóły w załączniku.

Dotyczy wykonania usługi badawczo-rozwojowej: Opracowanie projektu wzorniczego mównicy przeznaczonej do sal szkoleniowych i konferencyjnych

W wyniku postępowania ofertowego związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Opracowanie projektu wzorniczego mównicy przeznaczonej do sal szkoleniowych i konferencyjnych” wyłoniony został podmiot, który tę usługę będzie realizował. Jest to Kolegium Nauk Technicznych, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz. Więcej szczegółów w poniższych dokumentach:

Dotyczy wykonania usługi badawczo-rozwojowej: Opracowanie projektu wzorniczego dla zamykanej szafki pracowniczej

W wyniku postępowania ofertowego związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Opracowanie projektu wzorniczego dla zamykanej szafki pracowniczej, tzw. „lockera”” wyłoniony został podmiot, który tę usługę będzie realizował. Jest to Kolegium Nauk Technicznych, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz. Więcej szczegółów w poniższych dokumentach:

Dotyczy wykonania usługi badawczo-rozwojowej: Opracowanie projektu wzorniczego dla biurka laboratoryjnego

W wyniku postępowania ofertowego związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Opracowanie projektu wzorniczego dla biurka laboratoryjnego” wyłoniony został podmiot, który tę usługę będzie realizował. Jest to Kolegium Nauk Technicznych, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz. Więcej szczegółów w poniższych dokumentach:

Opracowanie projektu wzorniczego dla zamykanej szafki pracowniczej

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Opracowanie projektu wzorniczego dla zamykanej szafki pracowniczej, tzw. “lockera”” Szczegóły w załączniku.

Opracowanie projektu wzorniczego dla biurka laboratoryjnego

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Opakowanie projektu wzorniczego dla biurka laboratoryjnego”. Szczegóły w załączniku.

Opracowanie projektu wzorniczego mównicy przeznaczonej do sal szkoleniowych i konferencyjnych

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Opracowanie projektu wzorniczego mównicy przeznaczonej do sal szkoleniowych i konferencyjnych ”. Szczegóły w załączniku.

Zadzwoń do Nas