logo-ue-pl-01
logo-ue-pl-01

Tworzymy przestrzeń dla Twojego biznesu.

Tworzymy przestrzeń dla Twojego biznesu.

Od konceptu i projektu, poprzez wykonanie aż po adaptację, remont i montaż.

Od konceptu i projektu, poprzez wykonanie aż po adaptację, remont i montaż.

Oferta

Oferta

Najprościej?

Koordynujemy wybrany etap lub cały proces inwestycji, tak by stała się motorem do rozwoju twojej firmy.

Koncept

Projekt

Wykonanie

Adaptacja

Montaż

Gwarancja

Najprościej?

Koordynujemy wybrany etap lub cały proces inwestycji, tak by stała się motorem do rozwoju twojej firmy.

Kiedy Ty chcesz zmienić biuro, otworzyć restaurację czy przeprowadzić rebranding sieci sklepów, My poznajemy twoje potrzeby, możliwości i oczekiwania. Sprawdzamy warunki techniczne, szukamy najlepszych rozwiązań i tworzymy projekt uwzględniający budżet i harmonogram. Przystępujemy do działania. W manufakturze z różnorodnych materiałów powstają meble i wyposażenie, a projektanci dbając o każdy detal, szukają oryginalnych dodatków. Równolegle ekipa Trs Compact Team adaptuje i remontuje przestrzeń. Kiedy wszystko jest gotowe następuje etap montażu i ostatnich szlifów. Na koniec organizujemy odbiory techniczne i doprowadzenie inwestycji do formalnego finału. Z gwarancją jakości i terminów wykonania.

Konsultacje projektowe online

Dzięki realizacji projektu w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego, nasza firma zaopatrzyła się w niezbędny sprzęt, który pozwala nam świadczyć usługi w sposób zdalny.

Niezależnie od sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie, jesteśmy przygotowani na wyzwania jakie stawiają przed nami nasi klienci.

Kiedy Ty chcesz zmienić biuro, otworzyć restaurację czy przeprowadzić rebranding sieci sklepów, My poznajemy twoje potrzeby, możliwości i oczekiwania. Sprawdzamy warunki techniczne, szukamy najlepszych rozwiązań i tworzymy projekt uwzględniający budżet i harmonogram. Przystępujemy do działania. W manufakturze z różnorodnych materiałów powstają meble i wyposażenie, a projektanci dbając o każdy detal, szukają oryginalnych dodatków. Równolegle ekipa Trs Compact Team adaptuje i remontuje przestrzeń. Kiedy wszystko jest gotowe następuje etap montażu i ostatnich szlifów. Na koniec organizujemy odbiory techniczne i doprowadzenie inwestycji do formalnego finału. Z gwarancją jakości i terminów wykonania.

Konsultacje projektowe online

Dzięki realizacji projektu w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego, nasza firma zaopatrzyła się w niezbędny sprzęt, który pozwala nam świadczyć usługi w sposób zdalny.

Niezależnie od sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie, jesteśmy przygotowani na wyzwania jakie stawiają przed nami nasi klienci.

Wyślij wiadomość

Projekt UE

Projekt UE

Firma TRISS – S. Marciniak otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu wzorniczego dla mebli laboratoryjnych przeznaczenia szpitalnego.”

Celem projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego obejmującego meble laboratoryjne przeznaczenia szpitalnego oraz inwestycje w środki trwałe w zakresie linii produkcyjnej niezbędnej do rozpoczęcia produkcji tego typu mebli.. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Wartość projektu ogółem wynosi: 1 351 893,00 zł Wartość dofinansowania za środków Unii Europejskiej wynosi: 558 235,00 zł

Firma TRISS – S. Marciniak otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu wzorniczego dla mebli laboratoryjnych przeznaczenia szpitalnego.”

Celem projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego obejmującego meble laboratoryjne przeznaczenia szpitalnego oraz inwestycje w środki trwałe w zakresie linii produkcyjnej niezbędnej do rozpoczęcia produkcji tego typu mebli.. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Wartość projektu ogółem wynosi: 1 351 893,00 zł Wartość dofinansowania za środków Unii Europejskiej wynosi: 558 235,00 zł

Dowiedz się więcej o Projektach UE.

Dowiedz się więcej o Projektach UE.

Firma TRISS – S. Marciniak otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu wzorniczego dla mebli laboratoryjnych przeznaczenia szpitalnego.”

Celem projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego obejmującego meble laboratoryjne przeznaczenia szpitalnego oraz inwestycje w środki trwałe w zakresie linii produkcyjnej niezbędnej do rozpoczęcia produkcji tego typu mebli.. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Wartość projektu ogółem wynosi: 1 351 893,00 zł Wartość dofinansowania za środków Unii Europejskiej wynosi: 558 235,00 zł

Firma TRISS – S. Marciniak otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu wzorniczego dla mebli laboratoryjnych przeznaczenia szpitalnego.” Celem projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego obejmującego meble laboratoryjne przeznaczenia szpitalnego oraz inwestycje w środki trwałe w zakresie linii produkcyjnej niezbędnej do rozpoczęcia produkcji tego typu mebli.. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Wartość projektu ogółem wynosi: 1 351 893,00 zł Wartość dofinansowania za środków Unii Europejskiej wynosi: 558 235,00 zł

Firma TRISS – S. Marciniak Spółka Jawna otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu wzorniczego mobilnych stanowisk pracy, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi - będącego jednocześnie odpowiedzią na wymagania powstałe w wyniku wprowadzonych obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19.”

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do oferty rozwiązania umożliwiającego objęcie wsparciem osób z niepełnosprawnościami ruchowymi poprzez stworzenie mobilnego stanowiska pracy, które pozytywnie wpłynie na jakość ich pracy.

Projekt wspófinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców dostępność plus.

Wartość projektu ogółem wynosi: 1 099 005.00 PLN Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi: 494 605.00 PLN

Firma TRISS – S. Marciniak Spółka Jawna otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu wzorniczego mobilnych stanowisk pracy, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi - będącego jednocześnie odpowiedzią na wymagania powstałe w wyniku wprowadzonych obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19.”

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do oferty rozwiązania umożliwiającego objęcie wsparciem osób z niepełnosprawnościami ruchowymi poprzez stworzenie mobilnego stanowiska pracy, które pozytywnie wpłynie na jakość ich pracy.

Projekt wspófinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców dostępność plus.

Wartość projektu ogółem wynosi: 1 099 005.00 PLN Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi: 494 605.00 PLN

Promocja usług i produktów firmy Triss S. - Marciniak na rynkach zagranicznych

Do głównego celu projektu należy promocja usług i produktów wnioskodawcy w zakresie projektowania i wytwarzania mebli designerskich. Udział w najważniejszych targach na zagranicznej scenie branży meblarskiej pozwoli wnioskodawcy nie tylko na zwiększenie sprzedaży eksportowej, ale również polepszenie rozpoznawalności marki. Realizacja projektu pozwoli firmie na poszerzenie rynków zbytu, co w perspektywie oznacza lepszą stabilność finansową przedsiębiorstwa, większe przychody i zatrudnienie.

Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki i regionu

Działanie 1.5 Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP

Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych – projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu ogółem wynosi 354 794,00 zł brutto. Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 187 492,50 zł.

Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki i regionu

Działanie 1.5 Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP

Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych – projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu ogółem wynosi 354 794,00 zł brutto. Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 187 492,50 zł.

Do głównego celu projektu należy promocja usług i produktów wnioskodawcy w zakresie projektowania i wytwarzania mebli designerskich. Udział w najważniejszych targach na zagranicznej scenie branży meblarskiej pozwoli wnioskodawcy nie tylko na zwiększenie sprzedaży eksportowej, ale również polepszenie rozpoznawalności marki. Realizacja projektu pozwoli firmie na poszerzenie rynków zbytu, co w perspektywie oznacza lepszą stabilność finansową przedsiębiorstwa, większe przychody i zatrudnienie.

Kontakt

Kontakt

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 8:00 – 16:00
Wtorek: 8:00 – 16:00
Środa: 8:00 – 16:00
Czwartek: 8:00 – 16:00
Piątek:  8:00 – 16:00
Sobota: NIECZYNNE
Niedziela: NIECZYNNE

Godziny otwarcia

Poniedziałek:    8:00 – 16:00
Wtorek:     8:00 – 16:00
Środa:     8:00 – 16:00
Czwartek:     8:00 – 16:00
Piątek:     8:00 – 16:00
Sobota:     NIECZYNNE
Niedziela:     NIECZYNNE

Zadzwoń do Nas